Results 1 to 3 of 3
 1. #1

  Game Update 2018/03/13

  Today's update features a number of bugfixes and small improvements to make your games of Supremacy 1914 more enjoyable:

  - Some players received defeat pop-ups even though they won the round. This has been fixed.
  - Text fields in the Diplomacy menu were deselected after some time. This has been fixed.
  - In the newspaper, the search filters now reset when you close and open the newspaper again.
  - In some cases, the time to build a Workshop (Lvl 1) was displayed incorrectly. This has been fixed.

  The following changes have already been introduced by an earlier, intermediary release:

  - We added arrows to the construction / production menus to allow toggling between provinces within that menu.
  - On the maximum zoom level nation names are now displayed next to a nation's flag (can be disabled via filters).
  - We fixed a number of map bugs (including the infamous bug leading to Greenland having less starting units on Arms Race event maps).
  - We fixed a display error that led to the impression that games were not sent to the archive after archiving them.
  - We added an "open all"/"close all" button to the new games list. Also, a few missing game options where added to the detailed game info.


 2. #2
  Deleted User
  Lord Druzus is offline

 3. #3
  Dzisiejsza aktualizacja zawiera wiele poprawek i drobnych usprawnień dzięki którym wasze granie w Supremacy 1914 stanie się jeszcze przyjemniejsze.

  -Niektórzy gracze otrzymywali pop-upy przegranej mimo że wygrywali rundy. Zostało to naprawione.
  -Pole tekstowe w menu Dyplomacji odznaczało się po pewnym czasie. Zostało to naprawione.
  -W gazecie filtry resetują się kiedy zamkniesz i otworzysz gazetę ponownie.
  -W niektórych przypadkach czas budowy Warsztatu (poziomu 1) był wyświetlany niepoprawnie. Zostało to naprawione.

  Następujące zmiany zostały już wydane wcześniej, wydane pośrednio:

  -Dodaliśmy strzałki do menu budowy/produkcji umożliwiające przełączanie między prowincjami w tym menu.
  -W maksymalnym poziomie powiększenia nazwy państw są obecnie wyświetlane obok flagi danego kraju (może być wyłączone w filtrach).
  -Naprawiliśmy wiele błędów na mapach (w tym niesławny błąd, który doprowadzał do tego że Grenlandia posiadała mniej startowych jednostek na mapach wydarzenia Wyścigu Zbrojeń (Arms Race))
  Naprawiliśmy błąd wyświetlania który sprawiał że gry nie zostawały wysłane do archiwum, po ich archiwizacji.
  -Dodaliśmy przycisk "otwórz wszystkie"/"zamknij wszystkie" do listy nowych gier. Ponadto kilka brakujących opcji gry zostało dodanych do szczegółowych informacji o grze.




  Ponownie, jeżeli w tłumaczeniu ktoś wypatrzy błędy to proszę o danie mi znać.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •