FAQ#6 Berekening grondstoffenproductie

 • Grondstoffen:

  De hoeveelheid grondstoffen die en provincie produceert hangt af van het Moreel en de Corruptie. Afgezien van Corruptie is de grondstofproductie beschreven door de volgende eenvoudige formule:


  Moreel*24 + 750

  voor dubbele provincies* geldt: Moreel*48+1500


  *dubbele provincies hebben twee gronstoficoontjes bij hun naam en produceren twee keer zo veel grondstoffen als enkelvoudige provincies.

  Voorbeelden


  Bij een vers veroverde provincie (25% moreel) heb je dus 1350 productie respectievelijk 2700 productie in dubbele provincies.

  Bij een Moreel van 100% heb je 3150 respectievelijk 6300 productie.

  Omdat provincies 2400 grondstoffen per dag verbruiken, ligt het break-even punt voor grondstoffen op

  (2400-750)/24 = 69% Moreel. Voor dubbele provincies ligt het op (2400-1500)/48 = 19% Moreel.


  Bij 100% Moreel maak je 750 respectievelijk 3900 winst in een provincie, ruim 5 keer zo veel in een dubbele provincie dus. Hier zie je duidelijk de vergrootte toegevoegde waarde van dubbele provincies. Dit verschil wordt nog groter als er productieverhogende gebouwen aanwezig zijn.  Gebouwen

  Productieverhogende gebouwen zijn spoorwegen, havens en fabrieken. Hun bijdrage aan de grondstofproductie:

  Spoorweg: +33% (kost 500 kool per dag)

  Haven: +25%

  Fabriek lv 1: +9, lv2: +17%, lv3: +25%, lv4: +33%


  De effecten hebben elk individueel effect op de basiswaarde van de provincie, als je na een spoor een haven bijbouwt heeft deze dus hetzelfde effect als wanneer je nog geen spoor zou hebben.

  Voorbeeld:

  Bij een provincie met spoor, haven, lv 2 fabriek en een moreel van 90% geldt:

  Grondstofproductie = (Moreel*24+750)*(1+spoor+haven+fabriek)

  = (90*24+750)*(1+0.33+0.25+0.17) = (2910)*(1.75) = 5093

  Bij een dubbele provincie:

  Grondstofproductie = (Moreel*48+1500)*(1+spoor+haven+fabriek) = 10185  Corruptie

  Corruptie is een boete op de grondstofproductie die optreedt vanaf een bepaalde omvang van je land. Het is een percentage waarmee de totale grondstofproductie van elke provincie verminderd wordt. De precieze cijfers zijn mij niet bekend maar zo ver ik kan inschatten treedt het effect op vanaf 15 provincies en ligt het qua orde van grootte rond de 0,1% per provincie. Dus vermindering grondstofproductie: (aantal provincies - 15)*0.1

  Je kunt het effect van Corruptie alleen zien bij je eigen provincies, bij andere spelers zie je dus de productie zoals die zou zijn zonder Corruptie, maar in werkelijkheid kan de productie lager zijn.  Geld

  Het aantal ponden dat wordt geproduceert per provincie is afhankelijk van het Moreel en wordt beschreven door de formule:

  Moreel*19.5+708.5

  Hij klopt niet helemaal bij dubbele provincies, die produceren net iets minder dan twee keer zo veel als enkelvoudige.

  Geldproductie wordt niet beïnvloed door gebouwen, afgezien van moreeleffecten natuurlijk.

  Community Support

  Supremacy 1: The Great War | EN Main Administrator

  Supremacy 1914 | NL Moderator